Pass It On – 張子欣舊人

佈道會尚餘一個星期,大家暫時又邀請到幾多人呢?覺得自己可以邀請到幾多人呢?目標又係邀請到幾多人呢?

就我而言,佈道會演員嘅目標人數係十人。有時都會諗返自己嘅心態:點解會報佈道會事奉、抱住咩嘅目的去邀請人,點解去做校福…有時真係會迷失,好似係為人而做咁。

但有三隻字仍在我心中不變:“Pass It On
我好感恩,系我仲未信時,天父便透過幾個牧羊人將我領回主嘅懷抱,可以認識、感受到主,知道被愛被關懷係一種如何嘅感覺。

我認為,自己唔可以咁自私,正因感受到從主而來嘅愛,知道哩份嘅好,我更應該讓其他人知曉,因為仍有許多人迷失、許多人偏行己路、許多人跟從緊世界嘅價值、許多人唔知道真正嘅愛。就好似…好似以前嘅我。hea住過日子,講粗俗說話嘅人,你身邊或多或少都會有,不如邀請下佢地啦!或許有哪一天,佢已經係主內嘅弟兄姐妹喇!

同樣有樣野好深刻係9/9嘅洗禮日,我聽到一位洗禮肢體嘅分享,係一位姐妹,佢原本都係唔信,但佢嘅女兒系一次佈道會邀請左佢,當日佢被感動並且決志,先會有哩日嘅洗禮出現,我覺得好激勵。我地並非每一個都出生自信徒家庭,只係唔好埋怨,既然安排左我地系哩個不信嘅家庭出現,我相信,天父係要叫我地以自身讓佢地接觸哩個信仰,領佢地歸向主。

佈道會邀請同學、朋友之餘,或許都可以嘗試下邀請家人,誰知道天父會系佢地身上如何作工呢,就好似嗰位嘅姐妹咁。然後好感恩能夠邀請到爸爸媽媽返佈道會,阿哥都有機會會返!佢地有時都覺得壓力好大,我成日都諗,如果佢地相信主基督,內心就唔會咁辛苦…因此都想讓佢地認識哩個信仰啊!

Pass it on – 將福音廣傳,係嘅…邀請人好難,邀請唔熟悉嘅人更難,邀請唔認識嘅人更加難,但同樣地,佢地亦都好需要天父嘅愛、救恩。每個基督徒嘅使命,其實都係傳福音,叫更多未信嘅人歸向主,機會黎喇,923嘅舞台劇佈道會《當世界沒有我》,大家加油啊!!!感無力或無勇氣嘅時候請謹記要相信主,或者大家都可以多d系cell group分享下講下自己嘅需要,彼此代求嘅力量係大的!

一齊將基督嘅愛傳開去!!!

Pass it on


“朋友我願你知,這快樂你可得到”
“神愛世人我已得到,我要繼續傳揚”
歌詞都好有意思同好鼓勵,因為本來首歌係英文,所以有唔同嘅版本,你地都可以自己揾下,但我都係較喜歡哩個版本~

發表迴響